Nieuws

mei
21

Mkb-innovatiestimulering voor regio's en topsectoren (MIT) deels overtekend

De Mkb-innovatiestimulering voor regio's en topsectoren (MIT) voor de onderdelen advies- en haalbaarheidsprojecten is overtekend. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten. Het heeft voor ondernemers geen zin meer, hiervoor nog een aanvraag in te dienen. Er is nog wel budget beschikbaar voor kennisvouchers. OP-Oost en MIT-Zuid melden ook dat een aantal plafonds bereikt lijken te zijn.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio's (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Bij OP-Oost is in korte tijd een groot aantal aanvragen ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet zijn de budgetten voor algemene innovatie en koolstofarme innovatie in Gelderland en algemene innovatie in Overijssel van de regeling
haalbaarheidsprojecten en innovatieadvies-projecten overtekend. Nieuwe aanvragen onder deze plafonds komen waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor financiering. Definitieve duidelijkheid wordt verstrekt indien de subsidieaanvragen beoordeeld zijn.

Stimulus meldt dat het subsidieplafond voor de instrumenten Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (paragraaf 2 uit de MIT-Zuid regeling) lijkt te worden overschreden door de volledig ingediende aanvragen die op dit moment in behandeling zijn. Daarom wordt ontraden om met ingang van 21 mei 2015 een aanvraag in te dienen. Dit geldt niet voor de R&D samenwerkingsprojecten uit paragraaf 3 van de regeling.

Terug naar overzicht