Nieuws

mei
21

Groningen past subsidiebeleid natuur- en landschapsbeheer aan

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 gepubliceerd. Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De provincie heeft nog geen Openstellingsbesluit voor de SNL 2016 vastgesteld. Er zijn nog geen nieuwe indiendata of budgetten bekend.

Daarnaast heeft de provincie een Wijziging bekendgemaakt op de Subsidieregeling Natuur en landschapsbeheer 2015, waarmee de knelpunten in de uitvoering zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. Een aantal begripsomschrijvingen zijn aangepast en de bij de regeling behorende bijlagen zijn geactualiseerd.

Terug naar overzicht