Nieuws

mei
21

Zuid-Holland ondersteunt bedrijventerrein Fokker Slobbengors met 1 miljoen

De provincie Zuid-Holland verstrekt een subsidie van maximaal 1 miljoen voor de uitbreiding en ontsluiting van bedrijventerrein Fokker Slobbengors in Papendrecht. Fokker gaat op het terrein onderdelen produceren voor de F-35 (Joint Strike Fighter) en andere vliegtuigen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben de subsidie op 20 mei jl. aan de gemeente Papendrecht toegekend. De bijdrage is overeenkomstig het provinciale beleid om innovatie te stimuleren en een goed vestigingsklimaat te creren.


De subsidie is bestemd voor het bouwrijp maken van grond voor de bouw van een hoofdkantoor. Daar krijgen directie en management onderdak. Ook wordt er ontsluitende infrastructuur mee aangelegd. Behalve stimulering van innovatie en een goed vestigingsklimaat, hecht de provincie belang aan de extra werkgelegenheid die de uitbreiding met zich meebrengt. Bij Fokker Slobbengors werken op dit moment circa 1.000 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal zal toenemen en dat ook veel toeleveranciers profiteren van de uitbreiding.
De subsidie komt tot stand door toepassing van de Algemene subsidieverordening van de provincie. Provinciale Staten moeten nog wel met de toekenning akkoord gaan.
 
 

Terug naar overzicht