Nieuws

mei
21

Utrecht verhoogt subsidieplafond voor wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

De provincie Utrecht verstrekt subsidie voor projecten, die de kwaliteit van de binnenstedelijke leefomgeving verbeteren. Van de regeling wordt veel gebruik gemaakt, waardoor het oorspronkelijke subsidieplafond van 4,5 miljoen voor de periode 2012-2015 dreigt te worden overschreden. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, het subsidieplafond voor de gehele periode te verhogen tot 9 miljoen.

Door het subsidieplafond te verhogen, kunnen de kansrijke projecten die op korte termijn nog worden verwacht, toch gehonoreerd worden.
De provincie Utrecht werkt aan vitale dorpen en steden met een integrale benadering van werken, mobiliteit, recreatie en wonen. Dit realiseert de provincie aan de hand van een aantal ambities met onderliggende opgaven.

De gesubsidieerde activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan één of meerdere ambities: 
• betere afstemming van vraag en aanbod woning en woonomgeving om een aantrekkelijke provincie te blijven;
• efficiënt ruimtegebruik om de beperkte binnenstedelijke ruimte optimaal te benutten;
• toekomstige binnenstedelijke kwaliteit voor een binnenstedelijke ontwikkeling met aandacht voor woning en woonomgeving.

Terug naar overzicht