Nieuws

mei
21

Tweede tranche versterking Limburgs vestigingsklimaat

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een tweede pakket maatregelen voorgesteld om het Limburgs woon-, werk- en leefklimaat te stimuleren. Het gaat hierbij om een besteding van ruim 106 miljoen, verdeeld over verschillende projecten. Dit bedrag komt boven op de 130 miljoen van de zeven projecten die eind 2013 al werden gepresenteerd. Het Limburgs Parlement neemt in juni een besluit over de tweede tranche.

Projecten in de tweede tranche zijn afkomstig van het bedrijfsleven, de Universiteit Maastricht, hogescholen en gemeenten. Zij stellen voor zelf ook een substantieel deel te investeren, in totaal € 1,35 miljard. Samen moeten deze projecten een grote bijdrage leveren aan de versterking van het Limburgse vestigingsklimaat. Gedeputeerde Staten zien hierbij een rol als katalysator en aanjager voor de provincie weggelegd om de triple helix (de samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) gestalte te geven.

De projecten in de tweede tranche zijn de volgende:
• Limburg Investeert in haar Kenniseconomie (LINK) is een project van de Universiteit Maastricht. Hierbij worden op de Maastricht Health Campus twee instituten opgericht op het gebied van moleculaire beeldvorming (M5I) en regeneratieve geneeskunde (MERLN). Het initiatief past volgens Gedeputeerde Staten precies in de Limburg Agenda en versterkt de topsector life science en de ontwikkeling van de Limburgse campussen. De totale uitgaven bedragen € 55 miljoen, waaraan de provincie € 25,5 miljoen wil bijdragen;
• Het Aachen Maastricht Institute fot Biobased Materials (AMIBM) is een nieuw onderzoeksinstituut op de Chemelot Campus in Geleen waar, in samenwerking met het bedrijfsleven, hoogwaardige kunststofmaterialen worden ontwikkeld op basis van planten of bacteriën. Het wordt een gezamenlijk instituut van de Akense en Maastrichtse universiteiten. Het project gaat bijna € 36 miljoen kosten waarvan de provincie € 9 miljoen wil bijdragen;
• De Educatieve Agenda Limburg (EAL) heeft als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Dit project is een initiatief van de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool. Het moet niet alleen de bedrijvigheid in Limburg verbeteren maar ook het aantal startende ondernemers doen toenemen. Het gaat in totaal bijna € 6,4 miljoen kosten, waarvan de provincie ruim € 2 miljoen wil bijdragen;
• De Gezonde basisschool is een nieuw schoolconcept in Parkstad. Het gaat uit van een ander schoolritme met veel aandacht voor sport, bewegen en gezonde voeding om de gezondheid, leerprestaties en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in deze regio te verbeteren. De totale kosten bedragen bijna € 22 miljoen waarvan de provincie € 7,8 miljoen op tafel wil leggen;
• De provincie wil € 53,7 miljoen bijdragen aan de elektrificatie van de spoorlijn Roermond-Nijmegen (de zogeheten Maaslijn), inclusief een station in Greenport Venlo. Dit gaat in totaal naar schatting € 175 miljoen kosten;
• € 97 miljoen wordt opzij gezet voor de Transitie Limburgse Woningmarkt om de Limburgse woningmarkt weer vlot te trekken.

De provincie wil deze uitgaven, behalve uit de reguliere middelen, financieren uit een reservebudget van € 1,1 miljard, dat enkele jaren geleden ontstaan is uit de verkoop van de aandelen in energieconcern Essent.

Terug naar overzicht