Nieuws

mei
21

Rijksoverheid doet oproep voor pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid is op zoek naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Het Rijk vraagt daarom adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

Begin september 2014 wil het Rijk met de meest interessante en kansrijke EPK-pilots een Green Deal afsluiten. Bij een positieve evaluatie van de projecten zal het EPK-systeem in 2016 breed worden ingevoerd. Het ontwikkelen en testen van een dergelijke EPK-aanpak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal het hele proces begeleiden en ondersteunen.

In elk project moet in ieder geval een EPK-keurder, een bedrijf of branchevereniging en bevoegd gezag vertegenwoordigd zijn. Partijen kunnen in mei, of in overleg met RVO begin juni, projecten aanleveren door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier. Hierin moet het type project, de deelnemers, de planning en verwachte overheidsondersteuning aangegeven worden. In de periode van juni tot september bespreekt het Rijk de projecten en werkt deze eventueel samen uit tot specifieke Green Deals.

Op 22 mei a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de EPK-pilots. Deze vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht van 10.00 tot 12.00 uur. Hier zal meer informatie zijn te verkrijgen over hoe u aan een project kunt deelnemen. Aanmelden kan via het contactformulier.

Terug naar overzicht