Nieuws

mei
21

Overijssel wijzigt subsidieplafonds om meer aanvragen te kunnen honoreren

Voor zowel de Overijsselse subsidies Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' als Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2.0 werden meer aanvragen ingediend die aan alle criteria voldeden, dan er op dat moment subsidie beschikbaar was. De subsidieplafonds zijn verhoogd tot 840.000 voor Erfgoed en 90.000 voor de subparagraaf Businesscase uitvoering projecten.

Met de regeling Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' kan de provincie subsidie verstrekken voor:

• activiteiten ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden;

• de uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak;

• activiteiten op het gebied van streekcultuur/immaterieel erfgoed die: het verhaal en de geschiedenis achter een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst uitdragen óf bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur.


Voor deze regeling kunnen jaarlijks verdeeld over twee perioden aanvragen worden ingediend. De eerste indientermijn van 2014 is inmiddels verstreken. De tweede indientermijn is van 1 september tot en met 1 oktober 2014. Er is voor deze periode nog geen subsidieplafond vastgesteld.

Met de paragraaf Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2.0 kan de provincie subsidie verstrekken voor:

• het opstellen van een businesscase;

• een investering in fysieke ruimtelijke maatregelen;

• incidentele activiteiten, gericht op structurele kennisoverdracht of informatievoorziening over de kernkwaliteiten, voor zover dit geen investeringen in fysieke ruimtelijke maatregelen zijn, te weten: het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen, de grote mate van kleinschaligheid en het groene karakter.

Aanvragen voor Gebiedsontwikkeling kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Terug naar overzicht