Nieuws

mei
21

Limburg investeert 350.000 in jeugdzorg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Nadere subsidieregels Jeugdzorg kamers met kansen vastgesteld. Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op 350.000

Kamers met Kansen is een voorziening, waarin jongeren de kans krijgen om met een steun in de rug zelfstandig te wonen. De subsidieregeling is gebaseerd op de kennis en ervaring die is opgedaan bij bestaande woonprojecten voor jongeren, die door belanghebbenden en geïnteresseerden met de provincie Limburg zijn gedeeld.
De regeling en het bijbehorende subsidieplafond zullen binnenkort in het Provinciaal blad worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht