Nieuws

mei
21

Investering van 172,5 miljoen voor economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Groningen

In haar Voorjaarsnota 2014 meldt de provincie Groningen dat zij in totaal 172,5 miljoen gaat investeren in de economie, werkgelegenheid en verbetering van de leefbaarheid. Een groot gedeelte van het bedrag is afkomstig van de NAM. Het Rijk stelt 40 miljoen beschikbaar. De provincie zal deze bijdragen met eigen middelen aanvullen.

De Voorjaarsnota 2014 werd op 20 mei jl. gepresenteerd. Met het beschikbaar gestelde budget zal voor een groot deel worden geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer en de wegen. Onder meer worden stations opgeknapt. Kruisingen van de Oostelijke Ringweg in Groningen worden aangepast en de provinciale weg tussen Assen en Zuidbroek verdubbeld.

Volgend jaar zal er tevens worden geïnvesteerd in de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurnetwerk Nederland, die in 2021 gerealiseerd moet zijn. De subsidie voor duurzaam en innovatief MKB zal in 2015 eveneens worden voortgezet.

De voorjaarsnota, die de opmaat vormt naar de begroting van 2015, zal op 25 juni 2014 in de vergadering van Provinciale Staten besproken worden.

Terug naar overzicht