Nieuws

mei
21

Groningen stelt circa 2,5 miljoen beschikbaar voor nieuwe natuur

Grondeigenaren in Groningen, die landbouwgrond willen omzetten in natuur, kunnen hiervoor in totaal voor 2,5 miljoen aan subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat de gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), moeten liggen.

Wanneer landbouwgrond wordt omgezet in natuurterrein, daalt de economische waarde van de grond. Als compensatie ontvangen de grondeigenaren daarom een vergoeding van 85% van de getaxeerde waarde, mits de grond niet opnieuw voor landbouw wordt gebruikt. De subsidie bedraagt maximaal € 120.000 per aanvraag en wordt verstrekt vanuit de Subsidieregeling Kwaliteit Natuur en Landschap (SKNL).

Het Natuurnetwerk Nederland is een landelijk netwerk van grote en kleine natuurgebieden, waarin planten en dieren voorrang krijgen en worden beschermd. Provincies krijgen tot 2021 de tijd om deze natuuropgave te voltooien. Op dat moment is Groningen omstreeks 11.000 hectare aan natuur ontwikkeld.

Terug naar overzicht