Nieuws

mei
21

Friesland publiceert subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven op het platteland

De Provincie Friesland stelt subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Ook in aanmerking komen projecten, die het wonen en werken in de regio prettiger maken. Verenigingen en stichtingen kunnen tussen 24 mei en 6 juni a.s. subsidie aanvragen. In september 2014 opent een tweede ronde.

Gedeputeerde Staten hebben 20 mei jl. deze subsidieregeling vastgesteld voor de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân 2014-2017. Voor de regio’s de Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noardwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslân is per regio een bedrag van € 200.000 beschikbaar. Projecten kunnen worden aangemeld bij de regionale projectbureaus van de provincie.

Terug naar overzicht