Nieuws

mei
21

Nieuwe oproep MEDIA - Verspreiding van films in het digitale tijdperk

De Europese Commissie heeft een nieuwe MEDIA oproep geplaatst: De verspreiding van films in het digitale tijdperk (EAC-S08-2013). Aanvragen kunnen tot en met 6 september 2013 worden ingediend. Er is een budget beschikbaar van € 1.994.000. De maximale financiële steun is 70% van de totale subsidiabele kosten. 

Het stimuleringsprogramma MEDIA 2007 is in 1991 door de Europese Unie in het leven geroepen, ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector. Het doel is om het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie veilig te stellen en de circulatie van Europese audiovisuele werken te bevorderen (fictie-, documentaire-, animatie- en multimediaproducties). MEDIA 2007 ondersteunt onafhankelijke Europese producenten, distributeurs en organisatoren van trainingsinitiatieven, promotieactiviteiten en festivals.

Terug naar overzicht