Nieuws

apr
21

Nieuwe subsidieregeling voor bevordering capaciteitsversterking van (semi-) overheidsinstellingen in Matra-doellanden

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de financiering van activiteiten, waarmee de capaciteitsversterking van (semi-) overheidsinstellingen in de Matra-doellanden kan worden bevorderd en de bilaterale betrekkingen met deze landen kan worden versterkt. Tot de Matra-doellanden behoren Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië, Georgië, Moldavië en Oekraïne. 

De aanvrager of aanvragers is / zijn Nederlandse niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) of onderwijsinstelling zonder winstoogmerk, of een Nederlandse vestiging van een internationale NGO’s die als een zelfstandige Nederlandse rechtspersoon bij de Nederlandse Kamer van Koophandel is ingeschreven. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2018. Er is in totaal € 10 miljoen subsidie beschikbaar. Per project kan minimal € 50.000 en maximaal € 2 miljoen worden verstrekt. 

 

Verdeling van het beschikbare budget vindt plaats op volgorde van binnenkomst.  De doelstelling is, om ten minste één project in de Oekraïne en één project in Turkije te financieren. Zolang het minimum van één goedgekeurd project per land nog niet is gehaald, krijgen voorstellen die zich richten op deze landen voorrang bij de verdeling van de beschikbare middelen. Indien vier weken na de openstelling van Matra 2017-2020 nog geen volledige projectvoorstellen voor deze landen zijn ingediend, worden de beschikbare middelen ook ingezet voor subsidiabele projectkosten voor andere landen. 

 

Het NFRP-Matra programma ondersteunt de (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Het programma is bedoeld om landen aan de randen van de Europese Unie te helpen met de versterking van hun rechtsstaat en democratie. Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in deze landen.

Terug naar overzicht