Nieuws

apr
21

Nieuwe subsidie voor passend wonen in Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt vastgesteld. Met deze regeling kan een vergoeding worden aangevraagd voor initiatieven die zelfstandig wonen van mensen in een kwetsbare positie mogelijk maken. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018. Er is in totaal € 2,2 miljoen beschikbaar.

De projecten zijn bedoeld voor mensen die geen indicatie hebben voor intramurele zorg, met een complexe meervoudige ondersteuningsbehoefte op verschillende leefdomeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en / of dagelijks functioneren.

 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven, die zich nog in de planvormingsfase bevinden en initiatieven die zich in de realisatiefase bevinden. Het is verplicht om een vooroverleg met de provincie aan te gaan, voordat de aanvraag ook daadwerkelijk kan worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000.

Terug naar overzicht