Nieuws

apr
21

Nieuwe openstelling voor OP ZUID call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland weer subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. In vergelijking met de openstelling in het voorjaar van 2015 is het maximale subsidiebedrag voor individuele projecten verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Het minimale subsidiebedrag voor R&D samenwerkingsprojecten is € 350.000; het maximum voor R&D samenwerkingsprojecten is ongewijzigd € 750.000 gebleven .

De tender sluit op 23 juni 2017. Er is een budget van € 8.250.000 beschikbaar. Stimulus Programmamanagement laat weten dat de lat hoog ligt.  Niet alleen de kwaliteit van de projecten zelf telt, maar ook wat er daarna gebeurt: is er een daadwerkelijk marktperspectief en hoe is de businesscase opgebouwd?

 

Het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OP ZUID) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen dit programma zijn verschillende prioriteiten vastgesteld. De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, ligt aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebevordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol. 

Terug naar overzicht