Nieuws

apr
21

Subsidie restauratie rijksmonumenten Overijssel binnenkort geopend voor aanvragen

In Overijssel kan tussen 1 juni en 1 juli 2016 weer subsidie worden aangevraagd voor restauratie van rijksmonumenten. De regeling is uitgebreid. Er is nu ook een vergoeding voor energiebesparende maatregelen mogelijk. Hiervoor is een aanvullende subsidie beschikbaar van 50% van de kosten, tot maximaal 60.000.Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode bedraagt € 300.000. De bijdrage voor restauratie is 70% van de subsidiabele kosten. De ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de Provinciale Monumentencommissie, die advies uitbrengt en de aanvragen in een prioriteitsvolgorde plaatst.

Terug naar overzicht