Nieuws

apr
21

Subsidieplafond Wind op zee R&D projecten ruim overvraagd

Met de subsidie Wind op zee R&D, een van regelingen binnen de Topsector Energie, kunnen onderzoeken en ontwikkelingsprojecten worden ondersteund, met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Hiervoor is in 2015 3,7 miljoen beschikbaar. Momenteel is er al voor meer dan 8 miljoen subsidie aangevraagd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat er nog wel aanvragen kunnen worden ingediend, maar dat een eventuele subsidie afhankelijk is van de toekenning aan eerder ingediende aanvragen. Sluitingsdatum is 6 oktober 2015.

Terug naar overzicht