Nieuws

apr
21

Ruim 1,5 miljoen subsidie voor restauratie van rijksmonumenten in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een subsidieplafond van 1.619.400 vastgesteld voor restauraties van rijksmonumenten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 mei tot en met 15 juni 2015. Het rijksmonument moet door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het rijksmonument is gelegen, bij de provincie Zeeland zijn voorgedragen voor restauratie.

Een rijksmonument is een beschermd monument, zoals wordt omschreven in de Monumentenwet 1988. Met restauratie worden de werkzaamheden bedoeld, die boven de normale werkzaamheden voor herstel moeten worden uitgevoerd.

De subsidie is bedoeld voor grotere restauraties (minimale subsidiabele kosten circa € 145.000). De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 1.000.000.

Terug naar overzicht