Nieuws

apr
21

Regio Twente vraagt input voor sectorplan

De Regio Twente is bezig met het schrijven van een sectorplan voor de regio en zij nodigt ondernemers uit om een bijdrage te leveren aan het plan. De gemeente Enschede helpt de ondernemers bij het opmaken en schrijven van een sectorplan. Zij wil stimuleren dat zoveel mogelijk bedrijven uit verschillende sectoren deelnemen. Op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties 50% subsidie ontvangen als zij gezamenlijke arbeidsmarktplannen indienen. Het doel van deze plannen moet zijn om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

De Regeling cofinanciering sectorplannen is een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel is het derde tijdvak van de regeling geopend, met als budget € 150 miljoen en met als deadline 29 mei 2015. Vanwege deze naderende deadline worden ondernemers in Twente verzocht zo spoedig mogelijk hun ideeën kenbaar te maken, bijvoorbeeld maatregelen die kunnen worden meegenomen in het regionale plan. Geïnteresseerde ondernemers worden verzocht contact op te nemen met MKB Twente voor algemene informatie of rechtstreeks met het Ondernemersloket Enschede, tel. 053-4815150 of per mail: ondernemersloket@enschede.nl of via uw accountmanager op http://ondernemen.enschede.nl/contact/.

Overeenkomstig het doel van de regeling bevat een sectorplan een arbeidsmarktanalyse, waarin inzicht wordt gegeven in de arbeidsbehoefte en het beschikbare arbeidsaanbod waaruit blijkt welke knelpunten moeten worden opgelost met de van-werk-naar-werk-trajecten of van werkloosheid-naar-werk-trajecten in het sectorplan.

Terug naar overzicht