Nieuws

apr
21

Nieuwe openstellingen voor Operationeel Programma Oost Nederland (OP-Oost)

In februari 2015 is in Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) OP-Oost 2014-2020 van start gegaan, het nieuwe Europese subsidieprogramma onder EFRO. De regeling zal in de loop van dit jaar ook op alle onderdelen worden opengesteld. De beleidsregel met het beschikbare budget wordt eind april in het Provinciaal blad bekendgemaakt. Vanaf 19 mei zijn twee nieuwe regelingen geopend voor aanvragen: 'Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten' en 'Innovatie samenwerkingsprojecten'. Voor beide regelingen geldt het 'first come first serve' principe.

Met de regeling Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten kunnen individuele ondernemers een subsidie van maximaal € 50.000 aanvragen voor innovatieprojecten. De regeling is een vervolg op de regeling Innovatievouchers, die eerder al werd opengesteld.
Innovatie samenwerkingsprojecten is bestemd voor samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen, waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Voor een innovatieproject kan maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd.

Voor beide openstellingen geldt dat ook de regeling voor Samenwerking met de MKB-innovatiestimulering Regionale Topsectoren (MIT) van toepassing is. Hierdoor komt in totaal € 8 miljoen beschikbaar.

In 2015 zullen achtereenvolgens nog vier andere regelingen worden opengesteld: Stimulering innovatieprojecten (juni), Stimulering grote innovatieprojecten (juli), Stimuleren proeftuinen (augustus) en een Cluster- en netwerkregeling (september). Bij elke nieuwe openstelling zal een subsidieplafond in het Provinciaal blad worden gepubliceerd. Regelingen kunnen eventueel meerdere keren worden opengesteld. In dat geval zal het beschikbare budget herhaaldelijk in het Provinciaal blad worden gepubliceerd.  


OP-Oost is een gezamenlijk subsidieprogramma van Overijssel en Gelderland, bestemd voor een structurele versterking van de economie. Het richt zich voornamelijk op innovatieve MKB-bedrijven en kennisinstellingen, die actief zijn in de sectoren High Tech Systems & Materials, Life Sciences & Health, Agro & Food, Energie en Milieutechnologie en crossovers tussen deze sectoren. Voor meer informatie over de openstellingen en de regelingen kan de website van het programma worden geraadpleegd.

Terug naar overzicht