Nieuws

apr
21

Limburg stelt nieuwe subsidieregeling en beleidskader vast voor natuur- en landschapsbeheer

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg 2016, de Uitvoeringsregeling en het Mandaat en de machtiging van de Stichting Certificering SNL gepubliceerd.

Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


Limburg heeft nog geen Openstellingsbesluit voor de SNL 2016 vastgesteld. Er zijn nog geen nieuwe indiendata of budgetten bekend.

Terug naar overzicht