Nieuws

mrt
21

Nieuwe oproep Erasmus+ Ondersteuning van beleidshervormingen - Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden

De Europese Unie heeft een nieuwe Erasmus+ oproep gepubliceerd. Het gaat om de oproep 'Ondersteuning van beleidshervormingen - Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken' binnen Kernactie 3 (EACEA/10/2018). Het budget is € 14 miljoen, waarvan € 12 miljoen is gereserveerd voor Onderwijs en opleiding en € 2 miljoen voor Jeugd. De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 mei 2018.

De financiële bijdrage is maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten, tot € 500.000 per project. 

Activiteiten moeten starten op 31 december 2018, of op 15 of 31 januari 2019. De projectduur moet liggen tussen de 24 en 36 maanden. 

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen - ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Erasmus+ bestaat uit drie kernacties (Key Actions, KA): Individuele mobiliteit, Institutionele samenwerking en Beleidsontwikkeling.

Terug naar overzicht