Nieuws

mrt
21

Groningen kondigt nieuwe subsidieregeling aan voor digitalisering bij culturele instellingen

De provincie Groningen wil de komende jaren gaan investeren in de digitalisering bij culturele instellingen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten de subsidie digitalisering en cultuur vastgesteld. De regeling is bedoeld voor erfgoedinstellingen. Zij kunnen een aanvraag indienen voor projecten gericht op scholing en coaching in digitalisering. Hiervoor is jaarlijks, tot en met 2020, € 125.000 beschikbaar.

De provinciale steuninstelling Erfgoedpartners zal de komende tijd bij culturele instellingen inventariseren, welke digitale middelen zij hebben en wat hun behoeften zijn op het gebied van materiaal en scholing. Daarnaast krijgen twintig instellingen de komende drie jaar de kans om een coachingstraject te doorlopen. Met het scholingsprogramma en het coachingstraject moet de digitalisering een vast onderdeel in het beleid van erfgoedinstellingen worden. 

 

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien er door de investering meer publiek kan worden bereikt. Details zijn nog niet bekend. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

 

 

 

Terug naar overzicht