Nieuws

mrt
21

Flevoland past budgetten tweede openstellingsbesluit Natuurbeheer aan

De provincie Flevoland heeft het Openstellingsbesluit 2018-2 voor Subsidieverordeningen Natuur- en Landschapsbeheer 2010 en 2016 gewijzigd. Het gaat om een aanpassing van de budgetten, zodat door de herverdeling alle binnengekomen aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010 (SNL 2010) wordt het subsidieplafond verhoogd van € 180.000 naar € 220.000. Voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 (SVNL 2016) wordt het budget voor terreinen, die zijn aangemerkt als natuurterrein in het natuurbeheerplan 2018 verlaagd van € 220.000 naar € 180.000. In de eerdere publicatie ging het bij dit budget om terreinen die buiten het Natuurnetwerk Nederland lagen. Met de wijziging van vandaag komt dit te vervallen en is het budget nu alleen bedoeld voor terreinen die zijn aangemerkt als natuurterrein in het natuurbeheerplan 2018.

 

Aanvragen voor zowel de SNL 2010 als de SVNL 2016 konden van 15 november tot en met 31 december 2017 worden ingediend bij de provincie Flevoland.

Terug naar overzicht