Nieuws

mrt
21

ZonMw publiceert oproep Herziening richtlijn preventie en behandeling van decubitus

Bij ZonMw kunnen tot en met 18 mei 2017 aanvragen worden ingediend voor de oproep Herziening richtlijn preventie en behandeling van decubitus. Doel van de oproep is het herzien van de V&VN richtlijn voor Preventie en behandeling van Decubitus uit 2011 naar een kwaliteitsstandaard decubitus. Hierbij worden de nieuwe inzichten uit de Europese richtlijn (EPUAP en NPUAP), vertaald naar de Nederlandse praktijk van verpleegkundige en verzorgende. Er is maximaal € 150.000 beschikbaar voor één project.

De maximale looptijd van een project is 18 maanden. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden in combinatie met aantoonbare kennis op het vlak van decubitus.

Decubitus is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op-, en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied. De hoge prevalentiecijfers laten zien dat de behandeling van decubitus kan worden verbeterd. De aanwezigheid van een up-to-date kwaliteitsstandaard is daarbij van wezenlijk belang.

 

De oproep is onderdeel van het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden. VWS stelt vanaf 2015 structureel € 1 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden verpleging en verzorging. Doel van dit traject is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden vanuit de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Kwaliteitsstandaarden helpen zorgprofessionals in hun besluitvorming over passende zorg en beogen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door de beroepsgroep V&VN zullen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars - conform de uitgangspunten die het kwaliteitsinstituut hanteert - kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen ontwikkeld worden, waarbij ook kritisch wordt gekeken naar bestaande richtlijnen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden moeten ondersteunend zijn aan de andere manier van werken, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.

Terug naar overzicht