Nieuws

mrt
21

Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering (MIT) Noord-Holland 2017 officieel gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering (MIT) Noord-Holland 2017 gepubliceerd. De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die actief zijn in de volgende bedrijfstakken: Water, Agri & Food, Tuinbouw & uitgangsmaterialen, Chemie, Energie of Logistiek. Aanvragen kunnen worden ingediend voor innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten of R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvragen voor innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten worden behandeld op volgorde van ontvangst en kunnen worden ingediend vanaf 11 april 2017 tot en met 7 september 2017. Een aanvraag voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten kan worden ingediend van 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017. Noord-Holland wijst aanvragers erop dat de provincie voor de uitvoeringsregeling MIT, nog geen gebruikmaakt van de mogelijkheid voor digitaal indienen. Aanvragen kan alleen met het aanvraagformulier op papier. Deze kan of verstuurd worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland of afgegeven worden aan de balie van de provincie. 

 

Het subsidieplafond voor innovatie-adviestrajecten en haalbaarheidsstudies bedraagt € 1.200.000. Voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 1.640.000 is beschikbaar. De bijdrage is voor:

  • innovatie-adviesprojecten: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000;
  • haalbaarheidsstudies: 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 25.000;
  • R&D-samenwerkingsprojecten: 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 200.000. De bijdrage voor een deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000.

Terug naar overzicht