Nieuws

mrt
21

NWO call Arctisch onderzoek voor de topsector Water

Bij NWO kunnen tot en met 11 april 2017 aanvragen worden ingediend voor de oproep Arctisch onderzoek voor de topsector Water. NWO wil met de call nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten stimuleren in/over het Noordpoolgebied om de kennisbasis te versterken en de toepasbaarheid van kennis binnen de topsector Water vergroten. Er is een budget beschikbaar van € 1 miljoen. Per project is de bijdrage € 500.000.

De topsector Water heeft voor de jaren 2016-2019 19 thema’s gedefinieerd, in 3 deelsectoren (Maritieme technologie, Deltatechnologie, Watertechnologie), waarbinnen gezamenlijke kennisprogrammering en innovatieontwikkeling wordt gedaan.

 

NWO heeft, in overleg met universiteiten, overheid en bedrijfsleven, een strategieplan gemaakt voor het Nederlands Polair Programma (NPP) voor de jaren 2016-2020, Poolpositie NL 2.0, waarbinnen 4 thema’s zijn gedefinieerd. Dit zijn: IJs, klimaat en zeespiegelstijging; Polaire ecosystemen; Duurzame exploitatie; en Sociaal, juridisch en economisch landschap.

 

Onderzoekers bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen namens een projectconsortium. Dit consortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium. Internationale private partijen mogen ook meedoen.

Terug naar overzicht