Nieuws

mrt
21

NPO-fonds voor radio- en televisieproducties van start

Met ingang van 1 januari 2017 is het Mediafonds opgeheven. Een gedeelte van de taken is overgenomen door het NPO fonds, een nieuw fonds opgericht vanuit de Nederlandse Publieke omroep. Bij het NPO-fonds kunnen aanvragen worden ingediend voor drie soorten producties: Drama, Documentaire en Radio. Het fonds heeft haar deadlines voor 2017 bekendgemaakt. Er is jaarlijks € 16 miljoen beschikbaar. Het fonds staat alleen open voor landelijke publieke omroepen.

Dit bedrag is voor 2017 als volgt onderverdeeld:

  • ruim € 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie voor televisiedocumentaire (inclusief € 600.000 voor de talentontwikkelingsprojecten Kids&Docs, IDFAworkshopprijs en Teledoc-campus);
  • ruim € 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie van televisiedrama (inclusief € 2,5 miljoen voor de talentonwikkelingsprojecten Kort!, One Night Stand en De Oversteek);
  • € 800.000 voor ontwikkeling en productie van radiodrama en -documentaire (inclusief € 200.000 voor talentontwikkelingsprojecten, o.a. Fluiten in het donker).

Voor Drama en Radio zijn er deadlines op 11 april, 23 mei, 22 augustus, 3 oktober en 19 december. Voor Documentaire zijn de uiterste indiendata 11 april, 23 mei, 22 augustus, 3 oktober, 7 november en 19 december. De aanvraag moet uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur zijn ontvangen. De deadline van 19 december is in alle gevallen aangemerkt als 'veegronde'. In deze ronde kunnen uitsluitend nog aanvragen worden ingediend, als het subsidieplafond voor de betreffende regeling voor 2017 nog niet is opgebruikt. 

Terug naar overzicht