Nieuws

mrt
21

Nieuwe oproep UWV Onderzoekssubsidies: Financiële problematiek en een arbeidsbeperking

Het UWV heeft een nieuwe oproep geopend in het kader van haar onderzoekssubsidies. Tot en met 11 april 2017 kunnen beknopte aanvragen worden ingediend voor het subsidiethema 'Financiële problematiek en een arbeidsbeperking'. Met deze oproep stelt het UWV subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mensen die tegelijkertijd te maken hebben met een arbeidsbeperking en met financiële problematiek.

Onderzoek kan zich binnen dit thema richten op één van de volgende doelen:

  • zicht krijgen op hoe mensen met deze gecombineerde problematiek zelf hun situatie beoordelen en wat er volgens hen nodig is aan ondersteuning;
  • zicht krijgen hoe kennis, die er is omtrent ondersteuning aan mensen met financiële problemen of mensen met een (structurele) arbeidsbeperking, ook toepasbaar is wanneer deze problemen samen voorkomen;
  • inzicht krijgen in hoe gemeenten de beschikbare kennis (kunnen) toepassen voor mensen die te maken hebben met de combinatie arbeidsbeperkingen en financiële problemen en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn.

Voor deze oproep is in totaal een budget van € 160.000 beschikbaar. Onderzoeksinstellingen en onderzoeksorganisaties kunnen subsidieaanvragen indienen. Maximaal twee aanvragen zullen worden gehonoreerd.

 

Met de Onderzoekssubsidies verstrekt het UWV subsidie voor het verrichten van onderzoek in het belang van arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking. Aanvragen moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de 'Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013' en de startnotitie, te vinden op UWV Marktplaats. De belangrijkste kennisprojecten die UWV in 2016 en 2017 uitvoert, zijn opgenomen in de UWV Kennisagenda 2016-2017.

Terug naar overzicht