Nieuws

mrt
21

4 ton voor Zonnelening in Westerveld

Op 1 januari 2014 trad in Drenthe de Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie, kortweg Zonnelening, in werking. De regeling is zeer succesvol: het budget voor 2016 werd geheel opgebruikt. Ook de gemeente Westerveld heeft daarom besloten dit jaar opnieuw budget beschikbaar te stellen en de regeling te heropenen. Het subsidieplafond van 2017 voor Westerveld bedraagt € 397.253,20.

Particulieren in de gemeente Westerveld kunnen vanaf 21 maart een aanvraag indienen. Met de Zonnelening kan in Drenthe subsidie worden aangevraagd voor maatregelen, gericht op opwekking van zonne-energie. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler; en/of
  • overige duurzame technieken.

De regeling wordt uitgevoerd voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).


De loketten zijn nog niet voor alle gemeenten open voor het indienen van aanvragen. Belangstellenden, die op de hoogte willen blijven van de openstelling in hun eigen gemeente, kunnen zich aanmelden voor een attendering.

Terug naar overzicht