Nieuws

mrt
21

Zuid-Holland publiceert subsidie voor verbetering luchtkwaliteit

Zuid-Holland wil maatregelen en projecten, die bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de provincie ondersteunen. Om dit te kunnen bereiken, is de Subsidieregeling actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland gepubliceerd.

Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
• projecten met betrekking tot het vrachtverkeer en de logistiek;
• projecten met betrekking tot mobiliteitsmanagement;
• projecten met betrekking tot personenvervoer over water tussen Dordrecht / Rotterdam en binnen de Drechtsteden (verduurzaming Waterbusvloot).

Subsidie wordt in alle gevallen geweigerd, indien de aanvrager al gestart is met de activiteit, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast gelden per paragraaf nog een aantal afzonderlijke criteria.

Terug naar overzicht