Nieuws

mrt
21

Subsidie voor Wifi-netwerken op toeristische locaties in Friesland geopend

Friesland heeft de titel ‘Wifi-netwerken op toeristische locaties’ toegevoegd aan de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Subsidie voor dit nieuwe onderdeel kan worden verstrekt aan projecten, waarbij een wifi-netwerk wordt gerealiseerd in de openbare ruimte op een toeristische locatie of locatie met toeristisch potentieel in de provincie.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een collectief. Dit is een onderneming, die namens de toeristische locatie of de locatie met toeristisch potentieel optreedt. Binnen die locatie moet een breed draagvlak zijn. Daarnaast draagt het collectief de zorg voor de realisatie en het duurzame beheer van het wifi-netwerk. Indien er geen collectief is, kan de subsidie ook aan een gemeente worden verstrekt.

Voor 2014 is een subsidieplafond vastgesteld van € 390.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2014.

Terug naar overzicht