Nieuws

mrt
21

Rectificatie Subsidieplafond tweede tijdvak en technische aanpassingen voor Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

In het gisteren gepubliceerde bericht over het subsidieplafond voor het tweede tijdvak van de Regeling cofinanciering sectorplannen is per abuis een verkeerd subsidieplafond opgenomen. Het juiste subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 200 miljoen.

Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend. Vanaf 1 april 2014 kunnen samenwerkingsverbanden van werknemers- en werkgeversorganisaties weer nieuwe sectorplannen indienen.

Terug naar overzicht