Nieuws

mrt
21

Open oproep Stimuleringsfonds Creatieve industrie: Ontwerpen aan de Smart City

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Voorstellen kunnen tot en met 30 april 2014 worden ingediend. Gezien de complexiteit van het onderwerp strekt samenwerking met andere disciplines en/of kennisinstellingen tot aanbeveling.

Uit alle inzendingen worden maximaal 5 voorstellen geselecteerd. De selectie wordt uiterlijk 1 juni 2014 bekendgemaakt. Per voorstel is maximaal € 10.000 beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. De deadline voor het indienen van de vervolgaanvraag is 1 november 2014. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.

Terug naar overzicht