Nieuws

mrt
21

Meer subsidie voor natuur- en landschapsbeheer in Utrecht

Utrecht heeft de subsidieplafonds en aanvraagperiodes voor 2014 voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer gewijzigd.
De plafonds voor (collectief) natuur- en landschapsbeheer en probleemgebiedensubsidie voor 2014 werden door Gedeputeerde Staten in september 2013 nog met een symbolisch bedrag van € 1 vastgesteld. Voor probleemgebiedensubsidie werd het subsidieplafond voor 2014 vastgesteld op € 0. Het geheel is nu als volgt gewijzigd:

• Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders: € 2.700.000 voor terreinen binnen de EHS, en € 260.000 voor terreinen buiten de EHS;
• Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer, € 55.000 voor terreinen binnen de EHS en € 10.000 voor terreinen buiten de EHS;
• Natuur- en landschapsbeheer - Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer: € 100.000 voor terreinen binnen de EHS;
• Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 2.270.600;
• Probleemgebiedensubsidie: € 0 voor subsidies PGV Ontkoppeld en € 200.000 voor subsidies PGV gekoppeld.

De subsidies voor (collectief)natuur- en landschapsbeheer zijn slechts van toepassing op vastgestelde natuur- en agrarische beheertypen. 
De wijzigingen werken terug tot en met 21 september 2013. Aanvragen voor Probleemgebiedensubsidie PGV gekoppeld, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2014 via de verzamelaanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Zwolle.

Terug naar overzicht