Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
21

Regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) gepubliceerd

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) gepubliceerd. De regeling is bedoeld om innovatie- en valorisatieactiviteiten van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen. De te ondersteunen innovatieactiviteiten zijn gelijk aan de innovatieactiviteiten die onder de TKI-toeslag gefinancierd kunnen worden. In tegenstelling tot de TKI-toeslag is de hoogte van de Innovatief MKB-regeling niet afhankelijk van private bijdragen. Alle topsectoren kunnen dus, los van de te ontvangen TKI-toeslag, activiteiten voor het MKB starten. De subsidie wordt verstrekt voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren en TKI MKB Versterking.

MKB-bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor de volgende activiteiten:
• MIT-haalbaarheidsstudies. Hierbij gaat het om bureauonderzoek met eventueel enkele ‘trial-and-error’-testen als voorbereiding op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
• MIT-kennisvouchers voor het beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling;
• Detachering hooggekwalificeerd personeel voor het verrichten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het MKB-bedrijf;
• MIT-R&D-samenwerkingsprojecten door minimaal twee MKB-bedrijven op het gebied van industrieel en experimenteel onderzoek;
• MIT-innovatieprestatiecontracten (IPC): product-, dienst- of procesinnovatie in een groep van 10 tot 20 MKB-bedrijven, onder begeleiding van een penvoerder.

TKI’s kunnen subsidieaanvragen indienen voor netwerkactiviteiten en inhuur van innovatiemakelaars.

Voor 2013 is per topsector een subsidieplafond vastgesteld van € 2 miljoen. Voor de topsectoren HTSM en Chemie is dat elk € 4 miljoen, omdat hierin respectievelijk de doorsnijdende thema’s ICT en Biobased Economy primair zijn ondergebracht.De sector Agri & Food heeft voor de jaren 2012 en 2013 bij wijze van pilot een eigen valorisatie-instrument voor MKB (FND haalbaarheidsprojecten en MKB-innovatieprojecten, Stcrt. 2012, 17864). De regeling is daarom voor 2013 niet van toepassing op de sector Agri & Food.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met 1 juli 2013. Nadat een aanvraag is ontvangen wordt deze door Agentschap NL getoetst aan in de regeling genoemde voorwaarden. Onderdeel van deze toetsing is dat nagegaan wordt of de aanvraag past binnen de thema’s die gelden voor de topsector. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en gehonoreerd voor zover het budget voor de desbetreffende activiteit binnen de topsector het toestaat.

Terug naar overzicht