Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
21

Noord-Brabant reserveert € 5 miljoen voor Biesbosch Delta

Noord-Brabant stelt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan de Streekrekening Biesbosch Delta. De Streekrekening, een initiatief van de Rabobank, stelt bedrijven en organisaties in staat om bij te dragen aan gebiedsontwikkeling in hun eigen streek. De ingelegde middelen en rente op deze rekening blijven eigendom van het bedrijf of organisatie. Maar de extra bonusrente die door de Rabobank over de inleg wordt uitgekeerd, kan worden ingezet voor projecten en doelen die bijdragen aan een duurzame leef-, woon- en werkomgeving in de Biesboschregio.

De Biesbosch-regio heeft bijzondere kwaliteiten op het gebied van water, landschap, cultuur, recreatie en toerisme. Om deze kernkwaliteiten te behouden en versterken wordt momenteel een streekfonds voor de Biesbosch opgezet. Het streekfonds moet een extra aanvulling vanuit de regio leveren op de schaarse middelen voor projecten op het gebied van natuur, cultuurhistorie, educatie, recreatie en toerisme.
Het fonds zal naar verwachten in het voorjaar van 2013 kunnen starten. Er wordt een aparte stichting opgericht en er zal met diverse partijen in het gebied gesproken worden over deelname aan het fonds. De belangrijkste financiële bron van het streekfonds is de Rabobank Streekrekening. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om via donaties en legaten middelen te schenken aan het Biesboschfonds.

Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch treedt voorlopig op als bestuurlijk trekker van het project.

Terug naar overzicht