Nieuws

feb
21

Nieuwe regeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas

Het Waterschap Aa en Maas heeft de Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas (SKBBGAM) gepubliceerd.

Doel van deze regeling, die per 1 maart 2020 de vrijwel identieke Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied 2016-2021 (SKBGAM) vervangt, is het stimuleren van maatregelen die bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van het bebouwd gebied.

Subsidie kan door iedereen worden aangevraagd, met uitzondering van het Rijk, gemeenten en de provincie.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op versterking van de water- en groenstructuur in de bebouwde omgeving door:

  • het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in bebouwde omgeving;
  • het creĆ«ren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving; en/of
  • het verminderen van hittestress door middel van watergerelateerd groen of water.


De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Waterschap Aa en Maas.

Terug naar overzicht