Nieuws

feb
21

Derde open oproep ZonMw-programma 'Voor elkaar!'

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd binnen het programma 'Voor elkaar!'.

Het betreft de derde zogenaamde open oproep. Dat betekent dat de aanvrager zelf bepaalt waar het project over gaat. Het project moet wel bijdragen aan de volgende kernwaarden: eigen regie, empowerment, sociale inclusie en gelijkwaardigheid.

ZonMw richt zich binnen het programma 'Voor elkaar!' op organisaties, platforms en netwerken die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoeningen en hun naasten. Met subsidie kunnen deze organisaties projecten uitvoeren die er aan bijdragen dat deze mensen een leven kunnen leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen. Het gaat hierbij om meedoen in de samenleving, op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, zorg, welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd.

Aanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen, stichtingen en (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban. Deze achterban bestaat uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project. Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieronde is € 1 miljoen.

Aanvragen kunnen tot en met 9 april 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/3e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/

Terug naar overzicht