Nieuws

feb
21

ZonMw publiceert 1e open ronde Voor elkaar!

Bij ZonMw kunnen tot en met 21 maart projectideeën worden ingediend voor de 1e open ronde binnen het programma Voor elkaar! Het project moet bijdragen aan de kernwaarden van sociale inclusie en gelijkwaardigheid & empowerment en eigen regie. In totaal is er € 1 miljoen beschikbaar voor de call. De maximale bijdrage is € 100.000.

Organisaties en netwerken die zich inzetten voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten kunnen een aanvraag indienen. Uitgesloten van indiening zijn aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, activiteiten die primair gericht zijn op: studiemogelijkheden, het (participeren in) wetenschappelijk onderzoek en activiteiten die samenhangen met richtlijnontwikkeling, kwaliteitstoetsing of het zelf ontwikkelen van medisch inhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Daarnaast zijn hoofdaanvragers van de volgende organisaties uitgesloten van indiening:

  • Zorgaanbieders en zorginstellingen;
  • Kennisinstituten, hogescholen en universiteiten;
  • MIND, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland;
  • Consultancy / adviesbureaus;
  • Advies en ondersteuning die vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt (gemeente, zorgloket, langdurige zorg);
  • Provincies, gemeenten, organisaties voor uitvoering van de WMO. Wel mag er met deze organisaties samengewerkt worden indien aannemelijk wordt gemaakt dat dit noodzakelijk is om impact te bereiken.

ZonMw richt zich binnen het programma Voor elkaar! op organisaties, platforms en netwerken die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoeningen en hun naasten. Met subsidie kunnen deze organisaties projecten uitvoeren die er aan bijdragen dat mensen het leven kunnen leiden dat zij zelf kiezen. Het gaat hierbij om meedoen in de samenleving, op alle levensgebieden, zoals wonen, zorg, werk, opleiding, vervoer en vrije tijd.

Terug naar overzicht