Nieuws

feb
21

Verwachte ZonMw calls binnen programma Preventie

In de nieuwsbrief Preventie van deze maand, kondigt ZonMw twee nieuwe subsidierondes aan. In maart opent de subsidieoproep schulden- en armoedeproblematiek. Daarnaast verwacht ZonMw in het tweede kwartaal een oproep te openen binnen het nieuwe programma Infectieziektebestrijding met daarin ook aandacht voor zo├Ânosen.

Binnen de oproep schulden- en armoedeproblematiek vraagt ZonMw gemeenten, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen samen te werken om nieuwe kennis te ontwikkelen over schulden en armoede. De subsidieoproep is tot stand gekomen vanuit actielijn 2 van het NWA-programma.

 

Het Preventieprogramma bij ZonMw is al 20 jaar een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl. Het Preventieprogramma 2019 - 2022 bouwt voort op datgene wat in de vorige programma’s is gestart of de resultaten daarvan. Dit (zesde) Preventieprogramma levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Terug naar overzicht