Nieuws

feb
21

Ruim € 1 miljoen voor Financieringstafels MKB en startups

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat stelt € 1,1 miljoen beschikbaar uit het MKB-actieplan voor regionale Financieringstafels. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar. Dit gebeurt in samenwerking met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering. Naast banken zijn er alternatieve financieringsvormen zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies.

Het MKB-actieplan bevat concrete maatregelen met betrekking tot zeven voor het mkb belangrijke thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel. 

Terug naar overzicht