Nieuws

feb
21

NWO kondigt nieuwe call en matchmaking 'Archeologie telt' aan

Naar verwachting opent NWO medio maart een call binnen het nieuwe programma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek'. Doel van het programma, dat NWO samen met het ministerie van OCW heeft ontwikkeld, is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan, waarbij de hele kennisketen betrokken is, en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzame onderzoekinfrastructuur.

Een belangrijke ambitie van het programma is om publiek-private samenwerkingen te ontwikkelen die leiden tot structurele uitwisseling van kennis. Voorbeelden hiervan zijn training, onderwijs, en wetenschappelijke kennisdeling, alsook gedeeld gebruik van onderzoeksfaciliteiten zoals laboratoria en apparatuur. In aanmerking voor subsidie komen consortia bestaande uit onderzoekers van kennisinstellingen en archeologische bedrijven, en maatschappelijke stakeholders zoals (regionale) overheden en musea. Er zal een budget van circa € 2,5 miljoen beschikbaar zijn. 

 

Op 1 april 2019 wordt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)  een informatie- en matchmaking bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats van van 13.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. 

Terug naar overzicht