Nieuws

feb
21

Noord-Holland maakt nieuwe openstelling bekend voor subsidie oplossen fietsknelpunten

Gemeenten in Noord-Holland kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor het aanpakken van hun lokale fietsknelpunten. Gedeputeerde Staten hebben de bestaande uitvoeringsregeling op een aantal punten gewijzigd en een nieuwe openstelling bekendgemaakt. Aanvragen kunnen tot en met 15 december 2019 worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 3.865.170.

De vergoeding kan uitsluitend worden aangevraagd voor een aantal vooraf vastgestelde knelpunten. De subsidiabele projecten worden onderscheiden in drie categorieën: 

  • nieuwe infrastructuur groot: projecten, die hoofdzakelijk bestaan uit de aanleg of aanpassing van een brug of tunnel; 
  • nieuwe infrastructuur klein: projecten, die hoofdzakelijk bestaan uit de aanleg of aanpassing van één of meer fietspaden, fietsstroken en fietsstraten;
  • aanpassingen bestaande infrastructuur en verkeersvoorzieningen: projecten, die hoofdzakelijk bestaan uit installatie of aanpassing van verkeersregelinstallaties, belijning, inrichting van wegen en kruispunten of de vervanging van bestaand wegdek. 

Terug naar overzicht