Nieuws

feb
21

Hoogheemraadschap van Rijnland trekt subsidieregeling voor baggerkosten in

De Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland wordt afgeschaft. Dit is besloten in de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap. De subsidieregeling bestond sinds 1999 en was zowel bedoeld voor particulieren als gemeenten. Er werd al jaren geen budget meer voor beschikbaar gesteld.

Met de Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland 2012 kon subsidie worden verstrekt voor het verwijderen van verontreinigde onderhoudsbaggerspecie in overige wateren, mits dit voor de waterhuishouding wordt uitgevoerd. 

Terug naar overzicht