Nieuws

feb
21

Gelderland stelt extra budget beschikbaar voor natuurbeheer

Van 15 november tot en met 31 december 2018 konden er in Gelderland aanvragen worden ingediend voor natuurbeheer. Gedeputeerde Staten hebben besloten, het subsidieplafond voor deze regeling met terugwerkende kracht met € 1,5 miljoen te verhogen.

Dit extra budget is uitsluitend bestemd voor nieuwe aanvragen op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016. Hiervoor is nu in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Het subsidieplafond voor het uitbreiden van lopende beschikkingen voor natuur- en landschapsbeheer tot en met 2020, op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2009 (SNL Gelderland) blijft € 200.000. De subsidie voor dit onderdeel is uitsluitend bestemd voor daartoe gecertificeerde beheerders. 

 

De regeling is momenteel gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend. 

Terug naar overzicht