Nieuws

feb
21

Drenthe maakt nieuwe subsidieplafonds bekend voor 2019

Onlangs maakten Gedeputeerde Staten van Drenthe de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven en de Subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid bekend. Voor beide regelingen zijn nu ook subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld. De bedragen zijn respectievelijk € 400.000 en € 600.000.

De Subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht, met name voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 en van 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020. 

 

Met de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven wil de provincie projecten stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor het bevorderen van een leefbaar platteland. Aanvragen voor het kalenderjaar 2019 kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 mei 2019. Aanvragen voor het kalenderjaar 2020 kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart 2020.

Terug naar overzicht