Nieuws

feb
21

Verhoging budget voor subsidie verduurzaming sportaccommodaties

Zoals verwacht is het budget voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties voor 2018 verhoogd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er per 19 februari € 8 miljoen is in plaats van € 6 miljoen beschikbaar. De meeste aanvragen komen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, daarna voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

Het budget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling ging 2 januari dit jaar open en draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het benut hiermee het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen.

 

De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen van meer dan € 3.000. Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie staan op de maatregellijst

Terug naar overzicht