Nieuws

feb
21

Looptijd subsidie cofinanciering DWSRA verlengd

De Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWRSA) is in 2016 tweemaal opengesteld voor aanvragen. Voor beide aanvraagtijdvakken is als einddatum voor alle projecten 31 december 2018 vastgesteld. De projecten in het eerste aanvraagtijdvak kunnen daardoor een looptijd hebben van effectief ongeveer twee jaar. Dit geldt niet voor projecten uit het tweede aanvraagtijdvak.

De looptijd van de regeling is nu verlengd met een half jaar. Hierdoor zijn de activiteiten binnen een project dat is aangevraagd in het tweede tijdvak (28 november- 23 december 2016) uiterlijk tot en met 30 juni 2019 subsidiabel.

 

Doel van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) is het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten dienstverlening of voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht