Nieuws

feb
21

Drenthe wijzigt grens LEADER-gebied Zuidoost-Drenthe

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten de grens van het LEADER-gebied Zuidoost-Drenthe te wijzigen. Het gaat om het toevoegen van de gronden gelegen in de gemeente Aa en Hunze tussen Kostvlies en de N34, inclusief het dorp Gasselte.

Met de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3) wil de provincie de in het derde plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland gestelde doelen behalen. Er kan subsidie worden verstrekt voor verschillende maatregelen, waaronder LEADER Zuidoost-Drenthe en LEADER Zuidwest-Drenthe. Subsidie wordt verstrekt voor uitvoering van concrete activiteiten die passen binnen de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) van Zuidoost- of Zuidwest-Drenthe.

Terug naar overzicht